Yayınlar ve Endeksler

Mevzuat

  K.K.T.C. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2016-2023

  2018 Yılında 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası Kapsamında Teşvik Belgesi Alan Yatırımlar Açıklandı

  Nüfus Sayımı ile ilgili Gelişmeler

  Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler 2017

Ekonomik ve Sosyal Görünüm 2017

  Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 

  İstatistik Yıllığı  

  Gayri Safi Milli Hasıla (2013 - 2018)

   Ödemeler Dengesi (2016 - 2018)

  Tüketici Fiyatları Endeksi 

  İnşaat İstatistikleri

  Hanehalkı İşgücü Anketi  Sonuçları

  Yerel Yönetimler

  2011 Tarım Sayımı Sonuçları

  Hanehalkı Bütçe Anketi  Sonuçları

  Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı_Revizyon 2017

  Çıkış Yapan Yolcu Anketi (1 Temmuz 2011 - 30 Haziran 2012) İlk Sonuçları

  Orta Vadeli Program  2019-2021

  Yatırımcılar İçin Yatırım ve Tesvik Rehberi

  Turizm Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

  2018-2019 Öğretim Yılında KKTC Üniversitelerinde İhtiyaç Fazlası olarak Belirlenen Bölümler

  Sanayi Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

  Tüketici Fiyat Endeksi Kullanıcı Memnuniyeti Anket Formu

  2014-15 Hanehalkı Bütçe Anketi

  HANEHALKI GELİR DAĞILIMI SONUÇLARI, 2015

  HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015

  2016 Hanehalkı İşgücü Anketi Kodları

©DPÖ, 24. 8. 2001, En son güncelleme 5 Kasım 2019 « Sitede sunulan bilgiler, kaynak gösterilerek kullanılabilir »