Yayınlar ve Endeksler

Mevzuat

  GSYİH, Enflasyon ve Döviz ile ilgili Tahminler
(Pandemi ara dönem çalışma raporu -3)

  GSYİH, Enflasyon ve Döviz ile ilgili Tahminler
(Pandemi ara dönem çalışma raporu -2)

  GSYİH, Enflasyon ve Döviz ile ilgili Tahminler
(Pandemi ara dönem çalışma raporu -1)

  Orta Vadeli Program 2020-2022 (Taslak)

  2020 yılı I. Çeyrek Enflasyon, Döviz ve GSYİH Tahmin Raporu

  2019 Yılında 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası Kapsamında Teşvik Belgesi Alan Yatırımlar Açıklandı

  K.K.T.C. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2016-2023

  Nüfus Sayımı ile ilgili Gelişmeler

  Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler 2017

Ekonomik ve Sosyal Görünüm 2017

  Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 

  İstatistik Yıllığı  

  Gayri Safi Milli Hasıla (2013 - 2018)

   Ödemeler Dengesi (2016 - 2018)

  Tüketici Fiyatları Endeksi 

  İnşaat İstatistikleri

  Hanehalkı İşgücü Anketi  Sonuçları

  Yerel Yönetimler

  2011 Tarım Sayımı Sonuçları

  Hanehalkı Bütçe Anketi  Sonuçları

  Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı_Revizyon 2017

  Yatırımcılar İçin Yatırım ve Tesvik Rehberi

  Turizm Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

  2020-2021 Öğretim Yılı Lisans, Özel Yetenek, Yüksek Lisans ve Doktora Alanlarında İhtiyaç Saha ve Sayıları

  2020-2021 Öğretim Yılında KKTC Üniversitelerinde İhtiyaç Fazlası olarak Belirlenen Bölümler

  Sanayi Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

  Tüketici Fiyat Endeksi Kullanıcı Memnuniyeti Anket Formu

  2014-15 Hanehalkı Bütçe Anketi

  HANEHALKI GELİR DAĞILIMI SONUÇLARI, 2015

  HANEHALKI TÜKETİM HARCAMASI SONUÇLARI, 2015

  2016 Hanehalkı İşgücü Anketi Kodları

©DPÖ, 24. 8. 2001, En son güncelleme 26 Haziran 2020 « Sitede sunulan bilgiler, kaynak gösterilerek kullanılabilir »