Mevzuat

 

 Yatırımcılar için Yatırım ve Teşvik Rehberi

 Turizm Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

 Sanayi Yatırımcıları için Bilgi ve Fizibilite Raporu Formları (Elektronik Ortamda)

 Anasayfa