Çıkış Yapan Yolcu Anketi Sonuçları

 Anket hakkında genel açıklama

 

TABLOLAR

Tablo 1. Çıkış yapan turistlerin ikamet edilen ülkeye göre dağılımı

Tablo 2. Çıkış yapan turistlerin yaş gruplarına göre dağılımı

Tablo 3. Çıkış yapan turistlerin yaş gruplarına ve ikamet edilen ülkeye göre dağılımı

Tablo 4. Çıkış yapan turistlerin geliş amacına göre dağılımı

Tablo 5. Çıkış yapan turistlerin geliş amacına ve ikamet edilen ülkeye göre dağılımı

Tablo 6. Çıkış yapan turistlerin konaklama türüne göre kişi, geceleme sayısı ve ortalama kalış

Tablo 7. Çıkış yapan turistlerin tercih ettikleri konaklama türünün ikamet edilen ülkeye göre

Tablo 8. Çıkış yapan turistlerin ikamet edilen ülkeye ve konaklama türüne göre geceleme 

Tablo 9. Çıkış yapan turistlerin ilçe ve konaklama türüne  göre dağılımı

Tablo 10. Çıkış yapan günübirlik ziyaretçilerin ikamet edilen ülkeye göre dağılımı

Tablo 11. Çıkış yapan günübirlik ziyaretçilerin yaş gruplarına göre dağılımı

Tablo 12. Çıkış yapan günübirlik ziyaretçilerin geliş amacına göre dağılımı

 Anasayfa